KODA Nedir?
Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) fikri, çoğu zaman yoksunluklarıyla gündeme gelen köy okullarının, aslında hayalimizdeki eği̇ti̇m için büyük fırsatlar sunabileceği inancıyla ortaya çıkan bir dernektir. Aralık 2016 tarihinde kurulmuştur.
Biz Kimiz ve Neden Varız?
KODA (Köy Okulları Değişim Ağı), köylerde, çocuktan başlayarak tüm topluluğa yayılacak ve kırsal kalkınmayı destekleyecek yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmek için bir araya gelmiş bir topluluktur.
Neler Yapıyoruz?
Yerel koşullara uygun, gelişimsel ihtiyaçlara cevap veren eği̇ti̇m içerikleri geliştirerek, köy öğretmenlerini ve öğretmen adaylarını kişisel ve mesleki anlamda destekleyerek, aileler başta olmak üzere kırsalda eğitimin tüm paydaşlarını eği̇ti̇m süreçlerine dahil ederek, genel kamuoyunda ve ilgili kamu kurumlarında çalışan kişilerin, öğretmenlerin ve politika yapıcıların kırsalda eğitime bakış açısını dönüştürmeye yönelik savunuculuk faaliyetleri yürüterek kırsal bölgelerdeki çocukların ve gençlerin eği̇ti̇m yolculuklarını güçlendiriyoruz.
Nasıl Destek Olabilirsiniz?
KODA’ya bağışta bulunarak, öğretmen veya eğitmenseniz kendi alanlarınız doğrultusunda katkı sunarak, KODA Gönüllüsü olarak, KODA ile iş birliği yaparak, KODA’ya sponsor olarak bu ağın bir parçası olabilir ve köyde yetişen bir çocuğun eğitimindeki dönüşüme ortak olabilirsiniz.