KÖYE İLK ADIM BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

 

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli katılımcılarımızdan Köye İlk Adım Programı Başvuru Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Köye İlk Adım Programı kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi ve sonrasında çalışacağımız bölgelerin belirlenmesi, aday üniversitelerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı ve bağlantılı olarak Derneğimiz tarafından işlenmektedir.

 

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

 

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Köye İlk Adım Programı Başvuru Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: İsim-Soyisim, Google Hesabıyla İlişkili İsim Bilgisi

  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Google Hesabıyla İlişkili Fotoğraf

  • İletişim Bilgisi: E-Posta, Telefon Numarası

  • Meslek Bilgisi: Yapılan Meslek Bilgisi, Mesleki Deneyim, Görev Yapılan Okul Bilgisi, Görev Yapılan Bölüm Bilgisi

  • Diğer Bilgiler: Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler

 

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; KODA Yönetim Kurulu, KODA Üyeleri, KODA çalışanları, KODA gönüllüleri, KODA öğretmenleri, KODA eğitmenleri, KODA öğretmen adayları, fon sağlayıcılar-iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçiler, sponsorlarımıza  KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Derneğimizin Murat Reis Mahallesi Gazi Caddesi No:79 34664 Bağlarbaşı/Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya Köye İlk Adım Programı Başvuru Formu’nda belirttiğiniz elektronik posta adresi üzerinden kvkk@kodegisim.org e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

İLETİŞİM

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ
bilgi@kodegisim.org

0216 343 73 43

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ
bilgi@kodegisim.org

0216 343 73 43

Fatura ve Kargo Gönderim Adresimiz


Murat Reis Mah. Gazi Cad. No:79 Bağlarbaşı/Üsküdar İSTANBUL

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon