“GÖNÜLLÜ DESTEK AĞI”

Amaç:

1. Şanlıurfa-Harran bölgesinde, birlikte çalışılması planlanan köy okullarındaki çocukları, sosyal-duygusal -bilişsel becerilerini geliştirme

anlamında desteklemek için onlarla çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmesini

sağlamak.

2. Eğitim-öğretim dönemi boyunca ihtiyaç duyulan farklı konularda öğretmenin yanında olduğumuzu hissettirmek ve bir gereksinimi olması halinde, çözüm üretmek için birlikte harekete geçmek üzere konumlanmak.  

3. Ortak bir niyetin çevresinde toplanan bir grup insanın, takım olma, dayanışma, destek olma-destek alma, cesaret, iletişim, girişimcilik, bir aradalık gibi değerleri gözeterek, topluma katkısı olan bir destek ağı oluşturması.

4. Bu sene, bu gönüllülük ağı ile atılan tohumların, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler için bir model haline gelmesi ve yapının, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de tekrarlanabilir bir hale gelmesini sağlamak.

Neden Böyle Bir Gönüllülük Ağı?

 

2017 - 2018 eğitim-öğretim döneminde, Şanlıurfa-Harran’daki köy okullarında, Sabancı Vakfı Hibe Programıyla desteklenen “Birleştirilmiş Sınıflar için Birleşmiş Öğretmenler” projemizi gerçekleştirdik. Proje kapsamında Harran’da hem Öğretmen Buluşmalarımızı gerçekleştirdik, hem de bir grup öğretmenimizi ayda bir sıklıkla okullarında ziyaret

ederek, belirlenen ihtiyaçlar özelinde eylem planları çıkartıp, gelişimlerini takip ettik. Öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına göre, onları farklı çocuk atölyeleriyle buluşturduk. Örneğin, çocukların yaratıcılıkları biraz daha gelişsin isteyen birkaç öğretmenimizle, projeye gönüllü olarak katılmak isteyen bir Ebru sanatçısını bir araya getirdik. Maket yapım atölyesi, haritalama çalışması ve Ukulele atölyeleri de gönüllü desteği alarak

gerçekleştirdiğimiz diğer atölyelerdi. Kısa bir zaman diliminde, az sayıda çocuk aktivitesi gerçekleştirmiş olmak bile, bize bu alanda yapılabilecek çok daha fazla şey olduğunu ve bu alanın büyük bir potansiyeli de içinde barındırdığını gösterdi. Dolayısıyla halihazırda bu sene de Şanlıurfa-Harran’da çalışmaya devam edecekken, gönüllü olarak çalıştığımız okullarda, çocuk odağında daha sistemli ve derinlemesine çalışmalar yürüterek sayıca çok daha fazla çocuğa eş zamanlı ulaşabileceğimiz bir yapıyla ilerlememizin güzel olacağı fikrini benimsemeye başladık. Bir araya gelen bu gönüllü ağı ile amacımız, bir yandan öğretmenlere ve çocuklara daha fazla erişmek iken, bir yandan da KODA Gönüllüsü olmak için talepte bulunmuş olan potansiyeli yüksek bir kitleyi, ortak bir niyette bir araya getirerek, kendi grup dinamikleriyle yol alacakları bir ağ-oluşum çevresinde birleştirmek. Gücünü; bu işe olan inanç, bağlılık ve oluşacak olan sinerjiden alacak olan topluluk, hep birlikte daha fazla değer ve fayda yaratabileceğimiz bir alana odaklanmamızı da sağlayacağı için bizler için ayrıca bir heyecan konusu.

Harran’da gönüllü katılımcılarımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz tüm bu farklı çocuk aktivitelerimizden sonra elde ettiğimiz çıktıları şu şekilde özetleyebiliriz:

1. Çocuklar Açısından Aktivitelerin Çıktıları

● Çocukların, farklı uzmanlık alanlarından kişilerle bir araya gelmeleri, onları, hayata dair yeni vizyonlar oluşturmaları anlamında çokça destekliyor. Gelecekte ne olmak istersin diye sorduğumuzda verdikleri yegane yanıt “Öğretmen” iken, bu sayede çok daha başka meslek gruplarının da var olduğunu görebiliyorlar.

● Çocuklar bu atölyeler sayesinde, yaşayarak öğrenebiliyorlar. Her çocuğun

dokunarak, hissederek, bakarak, sorarak, gözlemleyerek iştirak edebileceği çeşitli atölyelerde yer alması sağlanabiliyor.

● Çocuklar, atölye ortamlarında, daha çok oyun oynayabiliyor, kendini serbest hissediyor, eğleniyor. Dolayısıyla sadece akademik açıdan değil, sosyal - duygusal ve bilişsel açılardan da desteklenmiş oluyorlar.

● Yeni insanlarla tanışma becerisi, bağ kurma ve sosyalleşme becerileri gelişiyor.

● Grup dinamiği, takım olma, ortak kurallar belirleme, kurallara bağlı kalma, saygı duyma, sabretme vb. hayata dair değerleri, oyun ve etkinlikler aracılığıyla çok daha kolay içselleştirip hayatlarına katabiliyorlar.

2. Öğretmenler Açısından Aktivitelerin Çıktıları

● Bu atölyelerde gözlem yapan öğretmenlerimiz, bazı atölye verilerini daha sonra kendi ders anlatımlarına da entegre edebildiğini iletti.

● Okuluna farklı zamanlarda, farklı uzmanlık alanlarından kişiler gelmesi,

öğretmenlerin kendilerini desteklenmiş hissetmeleri konusunda onlara yardımcı oluyor. Yalnız olmadıklarını, çocukların gelişimi için hep birlikte bir şeyler yapmaya istekli olan bir grubun var olduğunu gören öğretmenlerin, mesleki ve yaşamsal motivasyonları da artıyor.

● Sosyalleşme anlamında da kendilerini destekleyen bir rolü oluyor.

3. Gönüllü Katılımcılar Açısından Aktivitelerin Çıktıları

● Ortak niyetle bir araya gelmenin yarattığı sinerji sayesinde, aidiyet duygusunun gelişmesi.

● Türkiye’nin farklı bölgelerini ziyaret ederek, yerli halkın kültürünü tanımak ve içinde bulunulan coğrafyaya daha geniş bir yelpazaden bakabilmek.

● Eğitim alanında, çocuklar ve öğretmenler için katma değer yaratacak bir oluşum içinde yer almaktan ötürü kendini faydalı hissetmek,

● Sahip olduğu uzmanlığı, gönülden bağlı hissedebileceği bir alana

yönlendirebilmekten doğan memnuniyet,

● Fikir alış verişlerinin, eleştiri ve yorumlaşmanın rahatlıkla yapılabildiği bir yapının içinde yer almaktan gelen bağlılık hissi.

Kapsam ve İhtiyaç Duyulan Kaynaklar

Bu ağa dahil olan okullarda, her ay düzenli olarak bir çocuk aktivitesi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kasım ayından itibaren başlayacak olan projede, gönüllü destek grubunun, programı 6 aylık sürece yayarak, toplam 6 aktivite düzenlemesi planlanıyor. Projeyi toplam 18 okulun katılımıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Gönüllü Destek Ağı

katılımcılarının desteğiyle yürütülecek olan bu oluşumda, Gönüllü Destek Grupları oluşturulacak ve her grup, 3 okulda gerçekleşecek olan aktivitelerin yürütülmesinden sorumlu olacak. Örnek çocuk aktiviteleri şu şekilde olabilir: Yaratıcı drama, müzik atölyesi, maket yapımı, tiyatro, müze gezisi, hikaye anlatımı, oyun, çiçek ekimi, farklı sanat çalışmaları, farklı meslek dalından bir kişinin gelip kendini anlatması vb. İlgili aktivitelerde görev alacak uzmanlar, KODA ekibi tarafından belirlenmektedir.

 

Gönüllü destek gruplarının sorumluluk alanları ve yapısı özetle şu şekildedir:

● Her bir gönüllü destek grubunun 4 kişiden oluşması planlanıyor.

● Her bir gönüllü destek grubunun, kendisine bağlı 3 okuldaki aktivitelerin

gerçekleştirilmesinden sorumlu olması planlanıyor.

Gönüllü ekipler, sadece sahada çocuk aktivitelerinin gerçekleşmesinden sorumlu değil, eş zamanlı olarak öğretmenin ihtiyaç duyduğu farklı konularda da kendisine destek olmak üzere konumlanmış durumdadırlar.

● Gönüllü ekipte yer alacak kişilerin 3 ana faaliyet alanı bulunuyor;

1. İletişim sorumlusu

2. Finansal kaynağın yaratılması

3. Operasyonel işler

İhtiyaç Duyulan Bütçe:

 

Her bir gönüllü grubu için oluşturulan tahmini bütçe gereksinimi aşağıdaki şekildedir.

16050 TL’lik bütçe 1 gönüllü grubunun destek olacağı 3 öğretmenimizin sınıfları için hazırlanan bütçe tutarıdır. Toplam bütçe gereksinimi 96,300 TL’dir.

*Gönüllü Destek Ağı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere, gerek sosyal medya hesaplarımızda, gerek web sitemizde yer verilecektir. Bilgi almak istediğiniz farklı bir detay olması halinde bizlere bilgi@kodegisim.org adresimizden ulaşabilirsiniz.

Eğitmenseniz ve Gönüllü Destek Ağı kapsamında Şanlıurfa-Harran’da çocuk atölyeleri düzenlemek isterseniz bilgilerinizi bu form üzerinden bizlere iletebilirsiniz.

https://goo.gl/forms/b01THTOEIcmJfr8E2

Eğer ki Harran’daki köy okullarında; Çocuklar için Felsefe atölyelerinin gerçekleştirilmesi için grupları desteklemek isterseniz;   "Havuz" hesabına yapacak olduğunuz bağışın açıklama kısmına: Çocuklar için Felsefe ya da P4C yazabilirsiniz. Bu açıklama ile iletilen destekler, sadece P4C atölyelerinin okullarda düzenlenebilmesi için değerlendirilecektir.  Çocuklar için Felsefe eğitimi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız

İLETİŞİM

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ
bilgi@kodegisim.org

0216 343 73 43

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ
bilgi@kodegisim.org

0216 343 73 43

Fatura ve Kargo Gönderim Adresimiz


Murat Reis Mah. Gazi Cad. No:79 Bağlarbaşı/Üsküdar İSTANBUL

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon