KOÇLUK UYGULAMALARI PROJESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

 

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Köy Okulları ve Değişim Ağı Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

 

b) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli katılımcılarımıza ait kişisel verileriniz, Öğretmenlere Koçluk Uygulaması projesinin sürdürülebilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak Dernek tarafından işlenmektedir.

 

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Dernek tarafından siz değerli katılımcılarımızdan alınacak açık rızaya dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. 

 

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Öğretmenlere Koçluk Uygulaması projesinin yürütülmesi kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgileri: Ad Soyad

  • İletişim Bilgisi: E-posta, Telefon / Cep Telefonu

  • Meslek Bilgisi: Mesleki Deneyim, Çalışılan Okul İl/İlçe Bilgisi

  • Diğer Bilgiler: Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek

bilgiler

 

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Yaşam Koçları Gülgün Engin, Şebnem Verbeni, Afife Beşik Büyükyılmaz, Ahmet Akın, Aysun Monkul, Damla Aykaç, Damla Söker, Deniz Başağası, Elif Vural, Filiz Çaydam, Emine Aslantürk, Gülçin Gürsoy, İlknur Bilici, Korur Altan, Pınar Berkman, Selim Marangoz, Sevgi Atasoy, Sibel Özdemir’e KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Derneğimizin Murat Reis Mahallesi Gazi Caddesi No:79 34664 Bağlarbaşı/Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya kvkk@kodegisim.org e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

İLETİŞİM

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ
bilgi@kodegisim.org

0216 343 73 43

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ
bilgi@kodegisim.org

0216 343 73 43

Fatura ve Kargo Gönderim Adresimiz


Murat Reis Mah. Gazi Cad. No:79 Bağlarbaşı/Üsküdar İSTANBUL

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon