Öğretmen Toplulukları Programı

Yaklaşık 1 yıl sürecek olan Öğretmen Toplulukları Programımızı sizlere duyurmak isteriz.

Bu program, Temmuz 2021-Haziran 2022 ayları arasında, aşağıdaki takvim doğrultusunda yapılacak olan farklı çalışmalara aktif katılımınızı gerektiriyor. Başvuru yapmadan önce takvimi ve katılımcılardan beklenenleri dikkatle okuduğunuzdan emin olmanızı rica ederiz.

Programın Amaçları

  1. Kırsal bölgelerde çalışan öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi,

  2. Öğretmenlerin motivasyonlarının artması,

  3. Öğretmenlerin meslektaşlarından, diğer kişi ve kurumlardan destek alabilmesi.

Kimler Katılabilir?

Temel Strateji

Birlikte öğrenme ve üretme

Neden Topluluk?

Bizim için Topluluk, ortak bir amaçla bir araya gelen, birbirini desteklemeyi önemseyen, deneyimlerini paylaşan ve birbirinden öğrenen, çözüm odaklı yaklaşan, sadece olmayana değil, olana da odaklanan ve dayanışma, tarafsızlık, adalet, sürdürülebilirlik, bütünsellik, kapsayıcılık değerleriyle yol alan, gönüllü olarak bir araya gelmiş, birbirine saygıyla yaklaşan ve şefkat dilini benimseyerek ilerleyen bir yapıyı ifade ediyor.

Topluluk öğretmenlere ne katar?

Program kapsamında neler var?

  1. Yerel Topluluklar Özelinde Öğretmen Buluşmaları

  2. Bölgesel Öğretmen Buluşması

  3. Genele Açık Öğretmen Buluşmaları

1. Yerel Topluluklar Özelinde Öğretmen Buluşmaları

30 öğretmenin yıl boyunca en az 6 buluşma kapsamında bir araya gelerek “birlikte öğrenme ve üretme” sürecini deneyimlemeleri amaçlanır. Bu buluşmalar Covid 19 şartları gereği çevrim içi gerçekleştirilebilir. İmkanlar elverdiği ölçüde yüz yüze buluşmalar da gerçekleştirilebilir, bununla birlikte başvuruda bulunacak öğretmenlerin, program çevrim içi olarak devam etse dahi, sürece düzenli katılım göstermeyi taahhüt etmesi beklenmektedir. Öğretmenlerin programa düzenli olarak katılım göstermesi, hem yıl içerisinde program kapsamında KODA tarafından düzenlenecek ek faaliyetlere katılımı hem de ilerleyen yıllarda öğretmenlerin istifade edebilecekleri programlara (Mentor olma, KODA eğitmeni olma vb.) dahiliyetlerini etkileyecektir.

Takvim

Ekim 2021: Paylaşım ve ihtiyaç belirleme buluşmaları

Kasım 2021: Gönüllü eğitmenle çevrim içi veya yüzyüze buluşma

Aralık 2021: Gönüllü aktivite

Mart 2022: “Tanışma-Paylaşım-İhtiyaç belirleme” buluşmaları

Nisan 2022: Gönüllü eğitmenle çevrim içi veya yüzyüze buluşma

Mayıs 2022: Gönüllü aktivite

- Her toplulukta maksimum 30 sınıf öğretmeni olacak. Hali hazırda AR-GE'de çalışan, MEM'de çalışan öğretmenler de dahil olabilecek. Bir topluluğun oluşabilmesi için katılımcıların %60'ının (18) köy / kırsal mahallede görev yapan öğretmen olması gerekiyor. Programa çevrim içi olarak da katılabilecek olan öğretmenlerin başvurmaları rica olunur.

- Programa katılacakların %60 oranında düzenli katılım göstermeyi taahhüt edilmesi beklenmektedir. 

- Tüm sürecin kolaylaştırıcılığında Öğretmen Toplulukları Sorumluları (ÖTS) rol alacaklar.

- Öğretmen Toplulukları Sorumluları (ÖTS), gelen başvurular neticesinde belirlenecek olup 2 gönüllü öğretmenin Temmuz ayında gerçekleşecek olan Temel Eğitim Programını tamamlamış olması gerekecektir. ÖTS olmaya dair başvuru kriterlerini ve detayları aşağıda iletmekteyiz.

2. Bölgesel Öğretmen Buluşması

Öğretmen Toplulukları programına düzenli olarak katılım gösteren (ilk dönem gerçekleşen 3 buluşmadan en az 2’sine katılım göstermiş olan) öğretmenlerin katılacağı, bulundukları il / ilçeden farklı bir yerde, 4 Topluluktaki öğretmenlerle bir araya gelinecek olan çevrim içi ya da yüz yüze eğitim buluşmasıdır.

Takvim

Ara dönem (Ocak veya Şubat): 2 gece konaklamalı, 1 tam günlük eğitim buluşması veya çevrim içi eğitim gerçekleştirilecektir. Eğitimde 4 toplulukta, buluşmaların 3'te 2'sine düzenli katılmış olan öğretmenler bir araya gelecektir. Programa düzenli katılanlara öncelik verilecektir. İmkanlar el verirse buluşma yüz yüze gerçekleşecektir.

3. Genele Açık Öğretmen Buluşması

KODA merkez ekibinin koordine ettiği, genel katılıma açık, çevrim içi gerçekleşen buluşmaları ifade eder. Tüm sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerine açık, katılım kontenjanı bulunmayan, kişisel ve mesleki gelişim odaklı eğitim içeriklerinden ve öğretmen deneyim aktarımına imkan sunan buluşmalardan oluşması amaçlanır. Bu buluşmalar çevrim içi gerçekleştirilir. Düzenli katılım şartı olmayıp, program uygunluğuna göre katılım gösterilebilir.

Takvim

Eylül 2021: "2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Başlıyor" Buluşması (Öğretmen Toplulukları Merkez Ekibi yürütecektir.)

Katılım: Öğretmen toplulukları programına dahil olacağı kesinleşmiş olan “katılımcı öğretmenler, ÖTS’ler, KODA merkez ekibi ve eğitim danışmanları” katılır. Buluşma çevrim içi olarak gerçekleştirilir.

Eylül 2021: Paylaşım buluşması. (Öğretmen Toplulukları Merkez Ekibi yürütecektir.)

Katılım: Buluşma genele açıktır. Türkiye genelinden tüm öğretmenlerin branş gözetmeksizin katılabileceği bir buluşma.

Ekim 2021: Eğitsel buluşma (Gönüllü eğitmen yürütecektir.)

Kasım 2021: Eğitsel buluşma (Gönüllü eğitmen yürütecektir.)

Aralık 2021: Eğitsel buluşma (Gönüllü eğitmen yürütecektir.)

Ara dönem (Ocak 2022 ya da Şubat 2022): Paylaşım buluşması. (Öğretmen Toplulukları Merkez Ekibi yürütecektir.)

Mart 2022: Eğitsel buluşma (Gönüllü eğitmen yürütecektir.)

Nisan 2022: Eğitsel buluşma (Gönüllü eğitmen yürütecektir.)

Mayıs 2022: Eğitsel buluşma (Gönüllü eğitmen yürütecektir.)

Haziran 2022: (Öğretmen Toplulukları Merkez Ekibi yürütecektir.)

Paylaşım Buluşması

Kapanış Buluşması (ÖT katılımcılarına özel)

Kapanış Buluşması (Genel katılıma açık.)

Ek Bilgiler:

Saha Ziyareti
KODA merkez ekibinin Toplulukları, kendi il / ilçeleri özelinde yıl içerisinde en az 1 kez ziyarette bulunması planlanıyor.

Öğretmen Toplulukları Sorumlusu (ÖTS) Olmak:

Bir il/ilçe özelinde Öğretmen Topluluğu oluşabilmesi için 2 ÖTS’nin seçilebilmesine ihtiyaç vardır.

Kimler ÖTS olabilir?

- En az 1 yıl köy/kırsal mahallede öğretmenlik deneyimi

- En az 3 yıl sınıf öğretmenliği deneyimi

- KODA’nın Eğitici Eğitimi programını tamamlamış olan ya da geçmiş yıllardaki Öğretmen Toplulukları programına düzenli olarak dahil olmuş olan öğretmenlere öncelik verilecektir. Zorunlu bir kriter değildir.

ÖTS olmak için tamamlanması gereken eğitimler:

KODA Temel Eğitimi: KODA’nın geçmişte düzenlediği Eğitici Eğitimi'ne katıldıysa düzenlenecek olan Temel Eğitime katılım-Temmuz / çevrim içi / 1 gün / 8 saat  

KODA’nın geçmişte düzenlediği Eğitici Eğitimi'ne katılmadıysa düzenlenecek olan Temel Eğitime katılım-Temmuz / çevrim içi / 7 gün / 44 saat

ÖTS Oryantasyon Programı:

Ağustos / çevrim içi / 4 gün / 24 saat

ÖTS’ler için Eğitim ve Destek Buluşmaları

Yıl boyunca 5 özel destek buluşmasına / eğitime katılım. Çevrim içi / 3’er saat

ÖTS Ön Hazırlık Eğitimleri

Takvim

Ağustos 2021: ÖTS Oryantasyon Programı

Kaç Topluluk olduğuna göre, her Topluluğun 2 ÖTS'si katılır. Oryantasyon programı 4 gün/ 24 saattir.

ÖTS’ler için Eğitim ve Destek Buluşmaları

Takvim

Kasım ve Aralık 2021: Geri bildirim alma, ihtiyaçları duyma ve eğitsel bir içerikle destekleme. İlk dönem 2 kez bir araya gelinir.

Ocak veya Şubat 2022: Geri bildirim alma, ihtiyaçları duyma ve eğitsel bir içerikle destekleme. Ara dönemde 1 kez bir araya gelinir.

Mart ve Nisan 2022: Geri bildirim alma, ihtiyaçları duyma ve eğitsel bir içerikle destekleme. İkinci dönem 2 kez bir araya gelinir.

ÖTS’lerin Sorumluluk Alanları nelerdir?

Kolaylaştırıcılık:

Ekim ve Şubat aylarında çevrim içi / yüz yüze düzenlenecek “topluluk paylaşım ve ihtiyaç belirleme” buluşmalarında ve gerekirse topluluk tarafından düzenlenecek diğer ek buluşmalarda kolaylaştırıcılık yapılması

Organizasyon:

- Aylık buluşmaların hangi günlerde gerçekleşeceğinin organize edilmesi

- Aylık buluşma içeriklerinin önden planlanması

- Aylık buluşmalara kimlerin katılıp katılmadığının bir çizelgede takip edilmesi

- Buluşmalar yüz yüze gerçekleşecekse etkinlik yerinin ve ikramların ayarlanması

Koordinasyon:

ÖT merkez ekibiyle tüm organizasyon süreçlerine dair düzenli bilgi alışverişinde bulunmak.