Öğrenme Yolculukları Programı

Yaklaşık 2 yıl sürecek olan Öğrenme Yolculukları Programımızı sizlere duyurmak isteriz.

Bu program, Temmuz 2021 - Temmuz 2023 ayları arasında, aşağıdaki takvim doğrultusunda yapılacak olan farklı çalışmalara aktif katılımınızı gerektiriyor. Başvuru yapmadan önce takvimi ve katılımcılardan beklenenleri dikkatle okuduğunuzdan emin olmanızı rica ederiz.

Programın Amacı

Türkiye genelinde köy öğretmenliği deneyimi olan öğretmenlerinden, seçilen alanlarda uzmanlığa sahip eğitmenler yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

Uzmanlık Alanları:

Öğrenme Yolculukları katılımcı öğretmenlere ne katar? 

Kimler Öğrenme Yolculuklarına Katılabilir?

Öğrenme Yolculukları'na Katılacak Öğretmenlerden Beklentilerimiz Neler? 

Öğrenme Yolculukları Ön Hazırlık Takvimi

28 Temmuz-5 Ağustos 2021: Temel Eğitim

KODA’nın Eğitici Eğitimi’ne katılmamış olan öğretmenler, 7 gün / 44 saatlik programın tamamını alacaklar.

9 Ağustos 2021: Temel Eğitim

KODA’nın Eğitici Eğitimi’ne katılmış olan öğretmenler, 1 gün / 7 saatlik programın tamamını alacaklar.

Temel Eğitim hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Program kapsamında neler var?

  1. Yüz Yüze Kamplar,
  2. Çevrim İçi Buluşmalar,
  3. Ulusal Konferans.
  1. Yüz Yüze Başlangıç Kampı

Bu kamp yüz yüze planlanmış olup Covid-19 şartları gereği çevrim içi gerçekleşebilir. Bununla birlikte Öğrenme Yolculuğuna başvuruda bulunacak öğretmenlerin, program çevrim içi olarak devam etse dahi, sürece düzenli katılım göstermeyi taahhüt etmesi beklenmektedir. 

Başlangıç Kampı süresince program katılımcısı öğretmenlerin alanlarına yönelik: 1) Kırsalın koşullarına uygun eğitime dair teorik bilgileri desteklenecek, 2) iyi örnek uygulamaları incelenecek, 3) konuk konuşmacıların dahil edilmesiyle kendi alanlarında uzman kurum ve kişilerle bir araya gelecek, 4) Küçük ve büyük gruplara bölünerek çeşitli konularda tartışmalar yürütülecek ve uygulamalar yapılacak. 

Eğitici Eğitimi Kampı’nın konuları, program katılımcısı öğretmenlerin eğitmenlik becerilerinin geliştirilmesine odaklanacak. Aynı zamanda öğretmenlerin uygulama sırasında zorlandıkları alanları ve bu sebeple daha derinlemesine bilgi alma ihtiyacında oldukları konuları içerecek. Ayrıca kamp sonunda, program katılımcısı öğretmenlerin hazırlayacakları “iyi örnek uygulaması” portfolyosu ve ulusal konferansa dair planlama yapılacak

Takvim

Ağustos 2021: Başlangıç Eğitimi

5 gece konaklamalı, 6 tam günlük (30 saat) eğitim kampı.

Haziran 2022: Eğitici Eğitimi

5 gece konaklamalı, 6 tam günlük (30 saat) eğitim kampı.

2. Çevrim İçi Buluşmalar

Çevrim içi buluşmalarda program katılımcısı öğretmenler hem eğitim alacaklar hem de o haftanın konusuyla ilgili deneyim paylaşımlarında bulunacaklar. Program başından itibaren, eğitmenler haftanın konusu dahilinde çeşitli makaleleri ve örnek uygulamaları program katılımcısı öğretmenler ile paylaşacaklar. 

Çevrim içi buluşmalarda, program katılımcısı öğretmenler alanlarıyla ilgili kendi sınıflarında uygulamalar yapacak ve kendi uygulamalarını değerlendirdikleri yazıları hem dijital ortamda hem de çevrim içi buluşmalarda kendi eğitim gruplarıyla paylaşacaklar.  Böylece kendi iyi örnek uygulamalarını oluşturmaya başlayacaklar. 

Uygulama süresince eşleştirildikleri KODA Öğrenme Yolculukları Programı Merkez Ekibi’nden birebir mentorluk desteği alacaklar.

Takvim

Eylül 2021 ve Mayıs 2022

Uzmanlık alanlarına yönelik 2 haftada bir 2’şer saatlik çevrim içi buluşmalar (18 adet): teorik eğitim ve deneyim paylaşımı.

3. Ulusal Konferans

Programın ilk senesinin sonunda, program katılımcısı öğretmenler konferansta kendi oturumlarını düzenleyecek; hem uzmanlıklarını pekiştirecek hem de iyi örnek uygulamalarını, program süresince edindikleri kazanımları ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşacaklar.

Takvim

Temmuz 2022: 1 tam günlük (çevrim içi) konferans

İyi örnek uygulamaları, kazanımları ve deneyim paylaşımı. 20 program katılımcısı öğretmenin her biri ulusal konferansta kendi oturumunu düzenleyecek. Her oturuma en az 10 köy ilkokulu öğretmeni katılacak (toplam 300 katılımcı).

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı:

  1. Yeni Örnek Uygulamalar Geliştirme,
  2. Eğitmenlik Süreci,
  3. Çevrim İçi Destek Buluşmaları.

1. Yeni Örnek Uygulamalar Geliştirme

Program katılımcısı öğretmenler, uzmanlık alanlarıyla ilgili kendi sınıflarında uygulamalar yapmaya ve iyi örnek uygulamalarını oluşturmaya devam edecekler. 

Takvim

Eylül 2022 ve Mayıs 2023: 

Uzmanlık alanı dahilinde sınıf içi uygulamalar. Program dahilindeki öğretmenlerin öğrencileri katılımcılar olacaklardır. 

2. Eğitmenlik Süreci

Program katılımcısı öğretmenler, uzmanlık alanlarıyla ilgili kendi bölgelerindeki diğer öğretmenlerle eğitimler düzenleyecek. Eğitimler süresince eşleştirildikleri KODA Öğrenme Yolculukları Programı Merkez Ekibi’nden birebir mentorluk desteği alacaklar.

Takvim

Eylül 2022 ve Mayıs 2023:

Katılımcı öğretmenler, uzmanlık alanı dahilinde bölgelerindeki öğretmenlere eğitimler vereceklerdir. 

 

3. Çevrim içi Destek Buluşmaları

20 program katılımcısı öğretmenin, bir yıl boyunca en az 6 buluşma kapsamında KODA Öğrenme Yolculukları Program Ekibiyle bir araya geldiği eğitim ve destek buluşmalarını kapsar.

Takvim

Eylül 2022, Kasım 2022, Ocak 2023, Şubat 2023, Nisan 2023, Haziran 2023:

Geri bildirim alma, ihtiyaçları duyma, deneyim paylaşma ve eğitsel bir içerikle destekleme.