Öğretmen Toplulukları

Neden? Nüfusu az olan köy okullarında bir veya iki öğretmen bulunuyor. Öğretmenlerin hem mesleki anlamda hem de kişisel ve sosyal anlamda paylaşımda bulunabilmeleri, meslektaşları ile etkileşim halinde kalmaları neredeyse imkansız hale geliyor. Bu durum, yıl boyunca öğretmenlerin motivasyonlarında önemli bir düşüşe yol açarken, farklı deneyimlerden beslenerek ilerlemelerine de engel oluyor. Köyde yaşamın getirdiği zorlukları aşmalarına destek olmak için yerel topluluklar oluşturmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Nasıl? Öğretmenlerin kendi aralarındaki dayanışmayı artırarak iletişim halinde kalabilecekleri, birbirlerinden öğrenme pratiklerinin çoğalacağı, ihtiyaç duydukları konularda eğitimler alarak gelişebilecekleri Öğretmen Toplulukları Programı’mızı yürütüyoruz. Bu programın uzun vadeli amaçları; okullarda ihtiyaç duyulan bir ya da birkaç konuda öğretmenlerle beraber projeler geliştirmek, uygulanan projelerin süreçlerini dokümante ederek Türkiye’deki diğer köy okullarına örnek olabilecek uygulamaları köy öğretmenleri ile paylaşmak ve sürdürülebilir bir öğretmen topluluğu modelinin geliştirilmesini sağlamak.

Neler Yapıyoruz? 2019- 2020 eğitim öğretim döneminde Şanlıurfa-Harran, Siirt, Siirt- Pervari, Samsun- Vezirköprü, Diyarbakır ve Malatya'da yer alan köy ilkokullarındaki öğretmenler ile ayda bir kez Öğretmen Buluşmaları düzenleyerek bir araya geliyoruz ve öğretmenlerin ihtiyaç duydukları öncelikli konularda eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerin içerikleri; zaman yönetimi, sınıf yönetimi, okula aidiyet, çocuk gelişimi ve öğrenme, öz farkındalık, köyde yaşam becerileri, hikaye anlatıcılığı, görsel sanatlar, oyun gibi hem öğrenme yöntemlerine yönelik konulardan hem de öğretmenlerin kişisel gelişimlerine katkı sunabilecek konulardan oluşuyor. Önümüzdeki dönemlerde Öğretmen Toplulukları Programımızı uyguladığımız bölge sayısının artmasını için çalışmalarımız sürüyor.

 

Yine aynı bölgelerde 2018- 2019 döneminde sınıf ziyaretleri, bire bir görüşmeler ve Çarşamba Akşamı Buluşmaları’ndan oluşan Mentorluk Desteği uygulamasını gerçekleştirdik. Köy öğretmenlerinin bütüncül bir eğitim anlayışına yaklaşmaları için kendilerine yarayacağı düşünülen konularda, mentor öğretmenimiz tarafından öneriler sunularak destek verildiği uygulamada; verilen önerilerin uygulanıp uygulanmadığına, uygulama sırasında sorunların yaşanıp yaşanmadığına ve gelişmelerin ne düzeyde olduğuna yönelik her ziyaret sonrası öğretmenler ile birebir görüşmeler yapıldı. Farklı bölgelerden öğretmenlerin de bir araya gelerek yeni bakış açıları edinmelerine katkıda bulunmak ve sosyalleşmelerine imkan sunabilmek için yılda bir kez, İstanbul’da Kış Kampı gerçekleştirdik.


Sonuç: Programın okul-aile-köy ilişkilerine olan katkısı çerçevesinde, öğretmenler ve öğrencilerin okula bağlılıkları güçlenirken, öğretmenlerin velilerle daha sık iletişim kurma çalışmaları hem öğrencilerin başarı oranlarına yansıdı hem de öğretmenlerin köy halkı ile olan ilişkilerini güçlendirdi. İzleme-değerlendirme çalışmalarımız sonucunda, bir aile gibi olduğumuz öğretmenlerimizden aldığımız geri bildirimler, yürümekte olduğumuz yola olan inancımızı daha da arttırdı. Öğretmenlerimiz, dönem sonunda; farklı bakış açıları geliştirdiklerini, kendileri ve etraflarındaki birçok konuya yönelik farkındalıklarının arttığını, çocukların bireysel gereksinimlerinin artık daha fazla farkında olduklarını ve buna göre davrandıklarını, özgüvenlerinin geliştiğini, şiddetsiz bir iletişim ortamı kurabilmeyi öğrendiklerini, bir şeyleri başarma ve değiştirme konusunda daha motive olduklarını, sanatı günlük hayatlarına dahil etmeye ve kendilerini daha iyi ifade etmeye başladıklarını belirttiler.

‘’İlk yılımda ilgisiz veli ve öğrencilerle karşılaşınca afalladım. Ama KODA ile aklımdaki soru işaretlerinin cevabını buldum. Mesela, sınıf yönetimi ya da dersi daha eğlenceli nasıl işleyebileceğim konularının KODA sayesinde üstesinden geldim.’’ (Şanlıurfa-Harran)


“Bu süreçten önce öğrencilerin duygusal ve zihinsel seviyelerinin tam farkına varıp eğitim sürecini ona göre düzenlemekte eksiklikler yaşıyormuşum. Bu seneki mentorluk sürecinden sonra daha ihtiyaca uygun ve etkili noktaları yakaladım. Bu da hem öğrencilere hem bana hem de sınıf iklimine yansıdı.” (Şanlıurfa-Harran)

“Mentor öğretmen masal anlatımı ve tekerleme öğretimi konusunda bende büyük farkındalık oluşmasını sağladı. Artık her gün masal saati yapıyor, her hafta bir tekerlemeyi keyifle öğreniyoruz. Ayrıca her sabah yaptığımız çemberle matematik öğreniyor, müzik dinliyor, ritim yapıyor oyun oynayarak öğrenmenin hazzına varıyoruz. Öğrencilerin aktif olduğu bir eğitim ortamı beni de mesleğime daha çok bağlıyor.” (Diyarbakır-Çınar)

“Öğrencilerim değerli olduklarını hissettiler ve ben de dahil masalların, mitoloji ve efsanenin mucizesine inanmaya başladık. Anlattıkça, dinledikçe büyük değişimler oldu çocuklarda.” (Şanlıurfa-Harran)

 

İLETİŞİM

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ
bilgi@kodegisim.org

0216 343 73 43

IBAN

TL: TR720004600020888000430464

Euro: TR500004600020036000435966

Dolar: TR030004600020001000435965

Önemli not: EFT yaparken alıcı kısmına "Köy Okulları Değişim Ağı Derneği" yazınız. KODA gibi kısaltmalar kullanmanız durumunda EFT talimatı banka tarafından geri çevrilmektedir.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Fatura ve Kargo Gönderim Adresimiz


Murat Reis Mah. Gazi Cad. No:79 Bağlarbaşı/Üsküdar İSTANBUL