ÖĞRETMEN TOPLULUKLARI YENİ DÖNEM PLANLAMA FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

 

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Köy Okulları ve Değişim Ağı Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

 

b) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli katılımcılarımıza ait kişisel verileriniz Dernek etkinlikleri kapsamında sosyal medya üzerinden Dernek sosyal sorumluluğunun ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, şirket içi iletişim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amaçlarıyla sınırlı ve bağlantılı olarak Derneğimiz tarafından işlenmektedir. 

 

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Dernek tarafından siz değerli katılımcılarımızdan alınacak açık rızaya dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. 

 

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Farkındalık projesinin sürdürülebilmesi kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: İsim-Soyisim

  • İletişim Bilgisi: E-Posta, Telefon Numarası

  • Lokasyon Bilgisi: Topluluğa Dahil Olunan Şehir

  • Meslek Bilgisi: Yapılan Meslek Bilgisi, Unvan Bilgisi, Çalışılan İl/İlçe

  • Diğer Bilgiler: Etkinlikleri Katılmak için Uygun Tarih ve Saat Bilgileri, Buluşmalara Dair Tavsiyeler, Öğretmen Toplulukları Sorumluluğu Rolüne Dair Motivasyon Bilgileri, Destek İhtiyaçları,

 

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Derneğimize ait sosyal medya hesaplarına, KODA Yönetim Kurulu, KODA Üyeleri, KODA çalışanları, KODA gönüllüleri, KODA öğretmenleri, KODA eğitmenleri, KODA öğretmen adayları, fon sağlayıcılar-iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, tedarikçiler, sponsorlarımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Derneğimizin Murat Reis Mahallesi Gazi Caddesi No:79 34664 Bağlarbaşı/Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya kvkk@kodegisim.org e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

İLETİŞİM

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ
bilgi@kodegisim.org

0216 343 73 43

IBAN

TL: TR720004600020888000430464

Euro: TR500004600020036000435966

Dolar: TR030004600020001000435965

Önemli not: EFT yaparken alıcı kısmına "Köy Okulları Değişim Ağı Derneği" yazınız. KODA gibi kısaltmalar kullanmanız durumunda EFT talimatı banka tarafından geri çevrilmektedir.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Fatura ve Kargo Gönderim Adresimiz


Murat Reis Mah. Gazi Cad. No:79 Bağlarbaşı/Üsküdar İSTANBUL